HANNBUD Warszawa - Stabilizacja terenu - HANNBUD Warszawa - Transport maszyn budowlanych i rolnicznych, transpor niskopodwoziowy, transport kombajnu, transport koparki, transport sprzętu budowlanego. Prace i roboty ziemne, wykopy, niwelacja terenu, koparki, koparko-ładowarki, wynajem - Sulejówek - Warszawa - Mińsk Mazowiecki

Przejdź do treści

Menu główne:


Stabilizacja terenu - Stabilizacja gruntu

   
 Stabilizacją gruntów nazywamy stosowanie odpowiednich metod trwałego wzmacniania i utrwalania gruntów w celach budowlanych. Proces stabilizacji cementem polega na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z optymalna ilością cementu i wody oraz zagęszczeniu takiej mieszanki, której wytrzymałość na ściskanie po 7 i 28 dniach mieści sie w wyznaczonych normowo granicach.

Oferujemy Państwu wykonanie stabilizacji gruntów recyklerem wraz z rozsypywaczem materiałów sypkich oraz aplikatorem płynów. Dysponujemy własnym sprzętem takim jak: równiarki, walce, beczkowozy do wody oraz cementowozem i zestawem niskopodwoziowym. Wiemy, że podstawą dobrej jakości i trwałości dróg jest ich podłoże, które w przeważającej ilości przypadków wymaga wzmocnienia.

Stabilizacja gruntów pod drogi, place, parkingi, itp. Głębokość frezowania od 20-60 cm pozwala na wykorzystanie zastabilizowanej warstwy gruntu, jako bardzo dobrze wzmocnionego dotąd słabo nośnego podłoża z gruntu wysadzinowego, a nawet wykorzystanie jej, jako podbudowy pomocniczej, pozwalającej na wyeliminowanie korytowania, czy grubości tradycyjnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej. Wymiana gruntu przy budowie wymaga dużych nakładów finansowych i dużych ilości materiałów. Dlatego przygotowanie gruntu na miejscu budowy jest coraz częściej stosowane.

Nasze metody stabilizacji gruntu pozwalają i gwarantują:

  • Krótki czas realizacji zadań związanych z budownictwem

  • Zmniejszenie uciążliwości robót w centrach miast

  • Odporność na powstanie kolein, wybojów i pęknięć

  • Zwiększenie nośności nawierzchni drogowych

  • Korzystny efekt ekonomiczny oraz walory ekologiczne

  • Eliminowanie wymiany gruntów wątpliwych i wysadzinowych

  • Możliwość tworzenia z gruntów wątpliwych i wysadzinowych warstw drogowych spełniających rolę ulepszonego podłoża lub podbudowy pomocniczej

  • Możliwość uniknięcia budowy dróg tymczasowych.


Proponujemy
trwałą stabilizację gruntów wysadzinowych i wątpliwych w zasadzie nieprzydatnych do celów budowlanych w przeważającej części wypadków wymagających wymiany. Stabilizację dróg gruntowych i wykonanie ulepszonej nawierzchni (poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie) z warstwą ścieralną - wykorzystując grunt rodzimy jako ewentualną podbudowę pod docelowe nawierzchnie uszlachetnione. Budowa tanich dróg ekologicznych tj. osiedlowych, leśnych, dojazdowych, placów manewrowych, ścieżek rowerowych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego